Acudam

C/ Ferrer Busquets, 2
25600 Mollerussa
[email protected]
973 71 04 04
www.acudam.com
www.acudam.org

Acudam Associació

Descripció

ACUDAM, és una associació sense afany de lucre ubicada a la comarca del Pla d’Urgell, que te com a missió proporcionar els suports necessaris per que cadascuna de les persones amb discapacitat intel·lectual que hi participa de l’organització, pugui desenvolupar una vida de qualitat i el més autònoma possible L’Associació Comarcal d’Urgell d’Ajuda al Minusvàlid és una entitat sense ànim de lucre, legalment constituïda i inscrita en el registre d’Associacions, amb el núm. 178 del llibre d’inscripció, el dia 4 de juny de 1975.

L’entitat compta amb el seu propi Espai de Reflexió Ètica (ERE) constituït l’any 2014.

Àrea d’Atenció a la Persona
 • Servei d’habitatge: Ofereix dos tipus d’habitatge:

  – Llar-residència , atén a persones amb necessitats de suport extens i generalitzat, amb una capacitat per a 24 persones, actualment amb 20 places ocupades.
  – Llars-ACUDAM , són petits pisos d’una habitació amb dos llits o bé de dues habitacions; tenen capacitat per a 24 persones amb un nivell elevat d’autonomia personal i social, i necessitats de suport intermitent i limitat. Actualment hi viuen 19 persones.
 • Servei de Teràpia Ocupacional: 71 persones ateses al servei, distribuïdes en diferents grups segons les seves necessitats de suport personal i social.
 • Servei d’Orientació i Integració: 3 persones es troben emplaçades en aquest servei i, segons la seva evolució personal, social i prelaboral, poden inscriure’s en els altres serveis de l’entitat.

 • Unitat de Suport a l’Activitat Professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social: Actualment treballen 68 persones amb contracte laboral.

 • Serveis de Lleure i Esport: adreçat a totes les persones ateses.
Àrea de treball (Centre Especial de Treball)
 • Cortines: producció de producte propi i manipulats de cortines estàndard.

 

 • Termocomformats: elaboració d’alvèols i protectors pel planter d’arbres entre altres productes per a ús hortofructícola.

 

 • Vivers: cultiu de planter d’oliveres en sis túnels diferents segons el seu procés evolutiu.

 • Ferreteria – Manipulats elèctrics: manipulació de diferents productes de ferreteria i electricitat segons les comandes dels clients.

  Les seccions de cortines i termocomformats es troben al Polígon Industrial de Vila-sana, els vivers resten ubicats a la població de Castellnou de Seana.

  ACUDAM compta també amb les següents àrees: esport i lleure, administració, comercial, transport i la Fundació tutelar.