Nota legal

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general de la pàgina web www.allem.cat ( en endavant Website) propietat de:

Agrupació Lleidatana d’Entitats d’atenció a Persones amb Discapacitat (en endavant Federació Allem)
CIF: G25427345
Domicili Social: Centre d’Iniciatives Empresarials. Edifici 23A Parc de Gardeny-
Oficina núm. 19, 25003 LLEIDA
Telèfon: 973132416
Correu electrònic: [email protected]
Inscrita el 10 de novembre de 1999 al Registre d’Associacions de la
Generalitat de Catalunya núm. 22 de la secció 2a del Registre de Lleida.

Federació Allem és una entitat de servei de suport social a l’at. primària i especialitzada.

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, Federació Allem informa que totes les dades de caràcter personal que els Usuaris facilitin a través de la pàgina web, passaran a formar part del fitxer automatitzat de la Federació allem, degudament legalitzat i legitimat davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sent Federació Allem el seu Titular i Responsable.

La finalitat del fitxer és realitzar la gestió dels Usuaris, així com permetre la localització i comunicació amb els mateixos a fi de gestionar les consultes formulades per aquests o bé per al correcte manteniment de les relacions comercials o professionals que hi pugui haver.

Federació Allem garanteix la protecció i privacitat de les dades aportades pels Usuaris implantant les mesures de seguretat en matèria de protecció de dades de caràcter personal recollides en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i dirigides a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les mateixes. Tot i l’adopció de les mesures tècniques i organitzatives pertinents, els Usuaris han de ser conscients que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

El subministrament de dades personals errònies o falses o la no acceptació de la present ‘Política de Protecció de Dades’ suposa la impossibilitat de rebre la correcta atenció per part de la Federació Allem a les consultes, sol·licituds, dubtes, suggeriments o qualsevol tipus de comunicació que hagués pogut realitzar l’Usuari, sense prejudici de les altres accions que procedeixin en dret.

Federació Allem és l’única destinatària de les dades.

Els Usuaris podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició personalment, mitjançant un dels següents procediments: Mitjançant escrit presentat en el domicili social a dalt indicat, especificant el dret a exercir i aportant còpia del DNI o un altre document acreditatiu. Mitjançant escrit dirigit a [email protected] especificant el dret a exercir i adjuntant còpia del DNI o un altre document acreditatiu del sol·licitant.