Xarxa d'entitats

La construcció de la xarxa d’entitats, missió de la Federació ALLEM, es basa amb la transparència de la gestió, la confiança mútua, la participació activa i el respecte de la identitat i la idiosincràsia de cada entitat.

Les entitats federades col·laborem compartint coneixement i recursos, i cooperem en projectes comuns, per a la millora continuada dels serveis de suport per a persones amb discapacitat, tant des del punt de vista tècnic, com, també, per a la millora de la gestió, organitzativa i econòmica.

La cooperació es du a terme en grups de treball, integrats per directors, responsables de serveis i professionals de les diferents àrees d’activitat de les entitats, coordinats des de la Federació ALLEM. Els grups de treball compten amb l’assessorament d’experts externs, de reconegut prestigi en el seu àmbit d’activitat i en el sector de la discapacitat.