La nostra missió, visió i valors

Missió

La missió de la Federació ALLEM és construir i coordinar una xarxa d’entitats eficients i socialment compromeses, que col·laboren per garantir suports de qualitat per a les persones amb discapacitat a les Terres de Lleida.
Aquesta missió és possible des de la transparència en la gestió, la confiança mútua basada en el respecte per a la identitat de cada un, i la promoció i participació activa de tots.

Visió

Contribuir a la millora continuada del model de serveis de suport per a les persones amb discapacitat, centrat en la persona, en el marc de la Convenció Internacional de Drets Humans de les Persones amb Discapacitat PDF

Promoure el compromís amb les Terres de Lleida, contribuint a construir una societat més justa, promovent la prestació de serveis propers i de qualitat, respectuosos amb les persones i amb els seus drets.

Participar activament en la xarxa d’institucions i serveis socials sensibles als valors ètics i defensar la importància dels Espais de Reflexió Ètica per a la millora de les pràctiques professionals.

Assumir la representació institucional de caràcter territorial en el sector de la discapacitat, amb el compromís de ser un referent sòlid i un col·laborador de l’Administració tant en el diagnòstic de les necessitats com en la planificació i l’avaluació dels serveis.

Generar valor afegit a les entitats federades, en la mesura en que incrementa l’espai relacional i la massa crítica dels professionals, estimulant les relacions transversals, la formació, l’activitat docent i investigadora i, en definitiva, la generació de coneixement.

Generar opinió pública, en defensa dels drets de les persones amb discapacitat, informant i divulgant, educant i assessorant.

Valors

Defensar els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament i les seves famílies en compliment de la Convenció Internacional de Drets Humans de les Persones amb Discapacitat.

Fomentar i compartir els valors de respecte a la dignitat de la persona, potenciar les capacitats de cadascú i reivindicar la igualtat d’oportunitats per a tothom.

Promoure la solidaritat i el suport entre persones amb discapacitat, famílies, professionals i entitats.

Impulsar el treball en xarxa, des de l’autonomia de cada entitat federada, amb transparència, confiança mútua, participació activa, i compromís social, territorial i de País.

ALLEM és una Federació independent, compromesa en la construcció de la societat, que treballa amb tots els sectors socials i estimula la innovació, la qualitat i la millora contínua en els professionals i els serveis.