Els Centres Especials de Treball

Algunes de les entitats que formen part de la Federació ALLEM també generen oportunitats de treball a persones amb discapacitat a través dels seus propis Centres Especials de Treball.
Els Centres Especials de Treball són empreses que asseguren un treball remunerat a les persones amb discapacitat i garanteixen la seva integració laboral. L’objectiu d’aquests centres és productiu, com el de qualsevol altra empresa, però la seva funció és social. Els CET tenen com a finalitat assegurar un lloc de treball remunerat i la prestació dels serveis d’ajustament personal i social que requereixen els treballadors amb discapacitat. Els CET també són un mitjà d’integració de persones amb discapacitat en el règim de treball ordinari.
La col·laboració entre CETs i empreses del territori de Lleida genera un alt valor social afegit en el món empresarial. Aquest treball conjunt entre les diferents organitzacions ajuda a teixir un territori més socialment responsable.
Els Centres Especials de Treball que hi ha a les comarques de Lleida i, que formen part de la Federació ALLEM, es dediquen a les següents activitats empresarials i ofereixen els següents serveis:

Més informació relcionada amb els Centres Especials de Treball en l’àmbit català:
Llibre blanc per a la formació, ocupació i treball de les persones amb discapacitat i especials dificultats als centres especials de treball de Catalunya. (Abril, 2019)
Elaborat per AEES DINCAT i amb la col·laboració de IESE. Autor: Segarra Torres, José Antonio
http://www.aeesdincat.cat/wp-content/uploads/2019/06/Llibre-blanc.pdf

• MANIPULATS
– Manipulats, muntatge, ensamblatge i distribució de productes propis i de tercers
ACUDAM, AMISOL, ASPROS, ILERSIS, CET EL PLA, IMO, ALBA, INTEGRA PIRINEUS, TALMA, LA TORXA
– Envasat, retractilat i embalatge
ACUDAM, CET EL PLA, AMISOL, ASPROS, ILERSIS, TALMA, LA TORXA

• MANTENIMENT I NETEJA
– Neteja viària
ILERSIS, TALMA, LA TORXA
– Neteja d’instal·lacions
ALBA, ILERSIS, LA TORXA
– Bugaderia industrial
ALBA
– Serveis de manteniments integrals
ILERSIS, TALMA, LA TORXA
– Instal·lació i manteniment de mobiliari urbà, jocs infantils i espais lúdics i de salut per a gent gran
ILERSIS
– Muntatge i desmuntatge d’ornaments i equipaments per a festes majors i altres actes
ILERSIS
– Manteniments de piscines, zones esportives, comunitats de veïns
LA TORXA
– Aclarides selectives i de millora
INTEGRA PIRINEUS
– Franges de protecció –tallafocs, camins, etc
INTEGRA PIRINEUS
– Obertura i manteniment de pistes forestals
INTEGRA PIRINEUS
– Neteges de sotabosc i podes
INTEGRA PIRINEUS
– Obertura i manteniment de senders, itineraris excursionistes, etc
INTEGRA PIRINEUS
– Gestió de biomassa forestal
INTEGRA PIRINEUS
– Neteja de rius i rieres
INTEGRA PIRINEUS
– Repoblacions de boscos
INTEGRA PIRINEUS

• JARDINERIA, HORTOFRUCTICULTURA I VIVERS
– Manteniment i neteja de parcs i jardins
ALBA, ASPROS, IMO, CET EL PLA, ILERSIS, TALMA, LA TORXA, ILERSIS, TALMA
– Disseny i construcció de jardins
ASPROS, IMO, FUNDACIÓ ILERSIS, TALMA, ALBA, LA TORXA, CET EL PLA, ILERSIS, TALMA
– Manteniment mecanitzat de gespa artificial
ILERSIS, TALMA
– Planter d’olivera i peus híbrids per a fruita
ACUDAM, CET EL PLA, TALMA
– Planter d’hortalisses
CET EL PLA, TALMA
– Plantes ornamental
TALMA, IMO, CET EL PLA
– Treballs agrícoles
INTEGRA PIRINEUS, CET EL PLA, TALMA, L’OLIVERA

– Logística i gestió de magatzem
ASPROS
– Disseny i fabricació de caixes de fusta
ILERSIS
– Taller d’automoció
ASPROS
– Lots de Nadal, regals institucionals i d’empresa
ALBA, L’OLIVERA, ILERSIS
– Objectes de regal: papereria, sabons, ceràmica, joguines, etc.
ALBA, ADDA, ASPROS, AMISOL, ADDA
– Elaboració de cortines i estores, finestres i balconeres d’alumini
ACUDAM

– Productes agroalimentaris (Vi, cava i oli, productes gourmet i ecològics)
L’OLIVERA, CET EL PLA, TALMA, ILERSIS
– Producció ecològica i comercialització de fruites i verdures
CET EL PLA, ALBA, TALMA, L’OLIVERA
– Iogurts ferms, líquids, llet i formatge fresc, artesanals i tradicionals
TALMA
– Galetes artesanals
ALBA
– Termoconformats de plàstic
ACUDAM
– Palets de fusta
AMISOL

– Restaurant/cafetería, càtering
ALBA, AMISOL, ILERSIS, ASPROS
– Botigues. Venta online i física de productes agroalimentaris
CET EL PLA, L’OLIVERA, ALBA, TALMA, ACUDAM

Més informació relcionada amb els Centres Especials de Treball en l’àmbit català:
Llibre blanc per a la formació, ocupació i treball de les persones amb discapacitat i especials dificultats als centres especials de treball de Catalunya. (Abril, 2019)
Elaborat per AEES DINCAT i amb la col·laboració de IESE. Autor: Segarra Torres, José Antonio
http://www.aeesdincat.cat/wp-content/uploads/2019/06/Llibre-blanc.pdf