IMO Salvador Seguí (CET)

Partida de Vallcalent, 63
25199 Lleida
973278315
[email protected]
www.imolleida.com/cet/

Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí (CET)

Descripció

El Centre Especial de Treball Salvador Seguí, està integrat en l’Institut Municipal d’Ocupació, que és un organisme autònom de l’Ajuntament de Lleida, i té per objectiu el foment i millora de l’ocupació dels/de les ciutadans/es del municipi. En l’actualitat té 50 persones treballadores amb diferents tipus de discapacitats. El seu objectiu és la realització de treballs de jardineria a la ciutat de Lleida, la integració laboral dels discapacitats/des i la prestació de serveis d’ajustament personal i social als treballadors/es del Centre.

Àrea de treball (Centre Especial de Treball)

• L’activitat productiva més important que desenvolupa és el manteniment de jardins municipals de la ciutat de Lleida, tot i que també es fan treballs de manteniment, disseny i posta en marxa de zones enjardinades d’altres empreses tant públiques com privades.

• Actualment el CET produeix planta per a la seva comercialització o per l’ús propi.

Àrea d'Atenció a la Persona

• Unitat de Suport a l’Activitat Professional: dona servei d’ajust personal i social, de rehabilitació, terapèutic, d’integració social, cultural i esportiu amb la finalitat d’aconseguir la millora personal i professional dels treballadors i treballadores del CET.