Associació Plançó

Carrer Reus, 26
25001 Lleida
973 214 390
[email protected]

Associació Plançó

Descripció

L’Associació Plançó és una associació de pares de nens/es i adolescents amb autisme, psicosi i Trastorn Generalitzat del Desenvolupament, la qual és titular de l’Escola d’Educació Especial Plançó de Lleida. El centre està concertat amb el Departament d’Educació com a Escola d’Educació Especial i amb el Departament de Salut com a Centre de Dia. L’Escola Plançó es va fundar l’any 1977, actualment hi estan escolaritzats 26 alumnes, la procedència dels quals és tant de Lleida capital com de la resta de la província. També hi ha alumnes de Osca.

Àrea d’Atenció a la Persona

Escola d’Educació Especial Plançó: l’escola acull a infants i adolescents amb autisme, psicosi, trastorns del desenvolupament, retard mental i alteracions del comportament. Les característiques i necessitats dels alumnes requereixen una atenció educativa interdisciplinar, per aquest motiu l’estructura i organització del treball es concreta i el model d’atenció és personalitzat, amb una ràtio de 3-5 alumnes per aula. Especificitats:

• Serveis complementaris: l’escola entén l’educació com un fet que comprèn els diferents aspectes que integren la personalitat dels nens i adolescents, i ofereix una sèrie de serveis tant específics i com complementaris com són suport psicopedagògic, psicomotricitat, fisioteràpia, estimulació del llenguatge, tallers, teràpies amb animals (gos i cavall), estimulació multisensorial, piscina, teràpia musical, activitats lúdiques i d’esbarjo, colònies, menjador, pati…

• Equip de Professionals: mestres d’educació especial i audició i llenguatge, psicopedagogs, pedagogs, psicòlegs, psicomotricistes, fisioterapeutes, assistent social, monitors.

Residència: actualment l’Associació Plançó està construint, al barri de la Bordeta de Lleida, una residència per a persones amb TEA (trastorn d’espectre autista). Tindrà capacitat per a 30 persones i està previst que segueixi un model d’atenció que doni continuïtat al treball portat a terme pels professionals de l’Escola Plançó.