Associació Talma

Carretera Torregrossa, Km. 10.5
25430 Juneda
973150414
[email protected]
www.talma.cat

Associació Talma

Descripció

Talma és una associació sense afany de lucre, d’iniciativa social i declarada d’utilitat pública, que té per finalitat l’atenció, el suport i la prestació de tot tipus de serveis a persones amb discapacitats, malaltia mental i/o risc d’exclusió social de la comarca de Les Garrigues, per tal de millorar-ne la qualitat de vida.

Àrea d’Atenció a la Persona

• Servei d’habitatge amb dues llars-residència: Capacitat 40 places.

• Programa de suport a l’autonomia de la pròpia la llar: Pis amb capacitat per 4 persones.

• Servei de Teràpia Ocupacional:Capacitat per 60 places.

• Servei Ocupacional d’Inserció:Capacitat per 10 places.

• Unitat de Suport a l’Activitat Professional: servei als treballadors de centre especial de treball.

• Centre d’Educació Especial: Capacitat per 12 alumnes.

• Club esportiu: ofereix activitats esportives i d’oci.

• CDIAP: Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç: servei a 50 infants de 0 a 6 anys.

• Centre Compàs: Servei de suport a les persones amb trastorn mental.

• Crae: Centre residencial d’acció educativa. Infants i/o adolescents tutelats per la Generalitat de Catalunya. Capacitat 14 places.

Àrea de treball

El Centre Especial de Treball, CET de Talma, ofereix treball protegit i la integració al món laboral de persones amb discapacitats. Seccions:

• Serveis de Jardineria: servei de manteniment i nova creació de zones enjardinades, tant públiques com privades. Esporgues, tractaments i gespa artificial.

• Vivers i planters: producció i venda de plançons i planter. Planter hortícola ecològic certificat per CCPAE.

• Manufactures i neteja diària: manteniment i neteja viària de municipis veïns. Manufactures en general.

• Centre de jardineria: venda de planta, arbres i arbustos, complements de jardineria.

• Botigues Talma: Botigues a les Borges i Juneda. Venda de planta, flor tallada, art nupcial i funerari i complements. Secció gourmet: vins, caves, olis, fruits secs, derivats làctics i productes ecològics (begudes, pasta, farines, llegums, conserves, herbes medicinals, cosmètica, mel etc).

• La lleteria Obagues-Talma: Producció i venda de derivats làctics: llet fresca, iogurt ferm i líquid, formatge fresc, mató. Tot fet de forma artesanal i natural. Treballem conjuntament amb la granja escola Les Obagues.