Associació Talma

Carretera Torregrossa, Km. 10.5
25430 Juneda
973150414
[email protected]
www.talma.cat

Associació Amisol

Descripció

L’Associació Amisol és una entitat privada, sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública, que es va constituir l’any 1976 amb la finalitat de crear recursos i serveis per a les persones amb discapacitat residents a la comarca.

Àrea d’Atenció a la Persona

• Servei de teràpia ocupacional: proporciona atenció i activitats, de teràpia ocupacional i d’ajustament personal i social adequades a les necessitats individuals de cadascuna de les 38 persones ateses.

• Servei de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social: ofereix suport als treballadors i treballadores del centre especial de treball per tal que puguin tenir una major rehabilitació personal i una millor adaptació en les seves relacions laborals i socials.

• Llar residència: facilita, a les 19 persones que hi resideixen, una llar compartida amb altres companys i companyes oferint-los al mateix temps tota una sèrie d’activitats amb la finalitat de possibilitar al màxim el seu nivell de desenvolupament i de benestar. També proporciona el servei de respir familiar a les famílies que ho necessiten.

• Servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar: promou la integració social d’aquelles persones que han optat per viure en un habitatge, soles o amb companyia, de manera autogestionada i independent. Actualment atén a 11 persones, treballadores del centre especial, que han optat per aquesta opció.

• Esplai: organitza activitats de lleure, descans i entreteniment per a les persones amb discapacitat ateses a l’entitat. Principalment es realitzen durant els caps de setmana i els períodes de vacances.

• Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç – CDIAP del Solsonès: un equip de professionals multidisciplinari incideix en els trastorns del desenvolupament infantil que puguin presentar els infants de 0 a 6 anys residents a la comarca del Solsonès i en les situacions de risc que puguin provocar-los.

Àrea de treball

El Centre especial de treball d’Amisol té una plantilla de 40 persones amb discapacitat i realitza activitats productives, participant regularment en les operacions de mercat. Les activitats que es duen a terme són:

• Serradora: fabricació de fusta serrada per embalatges amb una capacitat productiva de 20 metres cúbics diaris.

• Fabricació de palets: s’elaboren tot tipus de palets de fusta segons comandes. Especialització en mides poc habituals.

• Serveis a la indústria: es realitzen diferents tipus de feines de manipulats per a empreses de la comarca; muntatges de peces, seleccions i embalatges.

• Gestió d’un bar: es gestiona el Bar del Casal de Solsona, propietat municipal, oferint un servei de bar cafeteria adreçat al públic en general i en particular a les diverses entitat de la ciutat. Al mateix temps, és un espai on es promou i dinamitza activitats de tipus cultural, solidari i de lleure.