Fundació Privada Ilersis

Carrer Ramon Argilés, 27
25005 Lleida
973221788
[email protected]
www.ilersis.org
www.bodeshalom.org/

Fundació Privada Ilersis

Descripció

La Fundació privada ILERSIS és una entitat de caràcter social sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública que va ser fundada a Lleida l’any 1979 amb la finalitat de treballar per tal d’aconseguir la plena integració social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i/o diagnòstic de malaltia mental, a través dels serveis de Teràpia Ocupacional i la creació i adaptació de llocs de treballs estables.

Per aquest motiu, la política empresarial de la Fundació està basada en criteris de millora continua i un sistema de producció respectuós amb el medi ambient, a la vegada que té implantat un sistema de gestió basat en la Responsabilitat Social Empresarial, convertint-se en el primer Centre Especial de Treball especialitzat de Catalunya i un dels primers d’Europa.

La seva missió és, doncs, la integració social i laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i/o diagnòstic de malaltia mental en la trama social per tal de fomentar tant la diversitat com la inserció sociolaboral plena i personalitzada, assegurant el suport i la seva continuïtat dins l’àmbit social de l’entitat, després de la seva baixa laboral, jubilació, malaltia, orfenesa o qualsevol altra situació i, assegurant també, la qualitat de vida de totes les persones que hi treballen, mitjançant una organització amb viabilitat econòmica pròpia i amb productes i serveis de qualitat, sostenibles i adaptats a les necessitats de la seva clientela socialment responsable.

El compromís social, la cooperació, la igualtat, la responsabilitat, la integritat i la qualitat són els valors fonamentals que inspiren el seu treball.

Àrea d’Atenció a la Persona

Els serveis terapèutics de la Fundació cobreixen les necessitats tant dels usuaris i usuàries com dels treballadors i treballadores en l’àmbit personal, laboral i social.

• Servei de Teràpia Ocupacional: La seva intenció és la de poder constituir un mitjà rehabilitador integral encaminat a la integració social de les persones amb discapacitat intel·lectual, a partir de l’ajustament personal i social, que facilita la participació de les persones a programes d’activitats diverses amb l’objectiu d’incrementar la seva autonomia personal dins d’un marc social normalitzat, i de l’ocupació terapèutica, consistent en la realització d’unes tasques a partir de les quals els usuaris i usuàries poden extreure un resultat material satisfactori. Dóna servei a 67 persones.

• Servei Ocupacional d’Inserció: Un servei social amb funcions pròpies i diferenciades de les activitats del Servei de Teràpia Ocupacional i de les activitats productives pròpies del Centre Especial de Treball, orientat específicament a potenciar i conservar les capacitats laborals per tal que els usuaris i usuàries d’aquest servei estiguin amb disposició d’integrar-se a l’activitat laboral quan les circumstàncies ho permetin. Proporciona servei a 11 persones.

• Servei d’habitatge amb tres llars-residència:Es tracta d’una prestació que va dirigida a aquelles persones que, per diferents causes o motius, no poden continuar vivint bé en la llar familiar bé de manera independent, de forma que engloba un grup de persones molt heterogeni i variable que obliga a l’atenció i programació individualitzada. Ofereix servei a 42 persones.

• Programa de suport a l’autonomia en la llar: Un programa per tal de treballar i incrementar l’autonomia i l’autodeterminació d’aquelles persones que d’una manera autònoma viuen a casa seva però necessiten d’un suport per assolir l’autonomia i la responsabilitat que és necessita per viure sense riscos de forma independent. Dóna servei a 12 persones.

• Unitat de Suport a l’Activitat Professional: És un servei encarregat de garantir aquesta integració laboral tenint en compte les particularitats personals, a tots nivells: social, familiar, econòmic… ja que aquests aspectes, juguen un paper molt important, interferint en la completa adaptació al món laboral. Compta amb 70 persones.

• Unitat de suport a les persones amb malaltia mental: Es tracta d’un servei que treballa amb un objectiu clar: oferir un lloc de treball estable, remunerat i de qualitat a les persones amb malaltia mental, a la vegada que proporcionar-los-hi els recursos necessaris per tal de poder cobrir les necessitats dels diferents àmbits la seva vida.

• Altres serveis:Que integren serveis com el d’atenció i suport a les famílies, el programa respir, el servei d’orientació, acompanyament i suport a la inserció laboral. Agència de col·locació, el servei de formació ocupacional, el d’integració laboral, el d’oci i temps lliure, el servei mèdic, el de menjador i el de transport.

Àrea de Treball (Centre especial de Treball)

El Centre Especial de Treball (CET) de la Fundació Privada Ilersis és l’alternativa laboral per a les persones amb discapacitat intel·lectual que no poden accedir a un lloc de treball a l’empresa ordinària.

Aquest centre ofereix actualment la integració al món laboral a X persones amb discapacitat intel·lectual i/o diagnòstic de malaltia mental, amb unes activitats productives centrades en tres àmbits:

FUSTERIA: Disseny i fabricació especialitzada de caixes, estoig i articles de fusta, personalitzats segons les necessitats dels clients.

• Disseny de l’envàs, amb diferents tipus de fusta i acabats exterior/interior.
• Diferents sistemes de fabricació: grapat, metxat, fresat amb CNC.
• Diversos acabats: tints, vernís, etc.
• Personalització dels productes amb tècniques de serigrafia, termo impressió, tampografia, digital i làser.
• Servei complementari de manipulació.
• Varietats d’envasat: retràctil, caixa de cartró individual o grupal, etc.
• Condicionament del producte final i transport.

MERCHANDAISING, REGALS D’EMPRESA I INSTITUCIONALS: Fabricació i comercialització de regals d’empresa, institucionals, promocionals i lots de Nadal.

BO DE SHALOM: Diferent, propera i compromesa, BO de Shalom és una botiga especialitzada en la comercialització de productes artesans i de proximitat, amb l’objectiu de transmetre el toc d’exclusivitat que la caracteritza. Ofereix tant botiga com zona de bar i degustació.

SOLUCIONS INTEGRALS DE MARKETING DIRECTE I PROMOCIONAL: Així com també de serveis varis de manipulats.

• Mailing i solucions gràfiques: ensobrats, franqueig, impressió variable, tractament de correspondència massiva, tractament postal, gestió de les devolucions.
• Gestió de base de dades: assessoria, tractament i distribució de basses de dades, alberg i custòdia i explotació.
• Contact Center: Campanyes de màrqueting, serveis de recepció i emissió, estudi de mercats, campanyes de fidelització.
• Packaging i manipulat serveis auxiliars per a les arts gràfiques, serveis i solucions per a campanyes promocionals.
• Outsourcing: comunicació a clients, “valisa” i estafeta postal, gestió d’arxius, gestió i difusió de bens culturals.
• Tractament documental: digitalització i captura d’informació i imatge, gravació manual de dades, indexació, custòdia, destrucció de documents, i emmagatzematge.
• Bustiades.

MANIPULATS I MUNTATGES INDUSTRIALS: Serveis diversos a tercers, en règim de subcontractació, per resoldre qualsevol necessitat de l’empresa en general.

• Envasats especialitzats.
• Etiquetats
• Troquelats
• Retractilats i blisters
• Embossats
• Filejats:
• Mecanitzats i muntatges industrials.

BRIGADES DE SERVEIS ESPECIALITZADES en la realització de serveis i manteniments integrals de:

• Jardineria: projecció, disseny, manteniment de jardins i gestió de parcs i zones verdes.
• Manteniment i muntatge de mobiliari urbà i jocs infantils.
• Pintura: d’edificis, pàrkings i vial.
• Reformes i rehabilitacions spaleteria, fusteria…
• Neteja: solars, obra nova, pàrkings, oficines, edificis…
• Instal·lació i recollida selectiva de contenidors d’olis vegetals DO2