Integra Pirineus

Fundació CETAP – Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu
La Seu d’Urgell – 25700
973 35 29 66
[email protected]
www.integrapirineus.com

Integra Pirineus

Descripció

La Fundació Integra Pirineus té per objecte contribuir a la inserció social i laboral de persones en situació o risc d’exclusió social.

Aquestes finalitats es porten a terme mitjançant les següents línies d’actuació:
Promoció d’empreses socials per a la inserció labo al de persones en situació o risc d’exclusió social, amb especial atenció a la creació de llocs de treball per a persones amb discapacitat psíquica i malaltia mental. Amb aquest objectiu la Fundació crea la societat Integra Pirineus l’Alt Urgell, SL; que des del 4 de juny de 2012 està qualificada Centres Especials de Catalunya.

Qualsevol altra línia d’actuació per a persones en situació o risc d’exclusió, que cerqui la inclusió d’aquestes persones en la societat (habitatge, sanitat, etc.).

Àrea de treball

Treball forestal i jardineria:

• Aclarides selectives i de millora.
• Franges de protecció –tallafocs, camins, etc…
• Obertura i manteniment de pistes forestals.
• Neteges de sotabosc i podes.
• Obertura i manteniment de senders, itineraris excursionistes, etc…
• Gestió de biomassa forestal.
• Manteniment de parcel·les, instal·lació de tanques ramaderes.
• Neteja de rius i rieres.
• Repoblacions.
• Treballs de jardineria i manteniment d’àrees verdes.
• Treballs agrícoles.

Biomassa:

Dins del marc de les energies renovables estem liderant una iniciativa empresarial tridimensional:

Mediambiental: Ús energètic de la biomassa.
Local: Gestió forestal sostenible i prevenció d’incendis forestals.
Social: Recuperació d’una activitat professional d’exclusió social amb persones amb rics persones d’exclusió social.