La Torxa

C/ Duke Ellington, s/n
Complex la Caparrela 25192 Lleida
973289900
[email protected]
[email protected]
www.latorxa.cat

La Torxa, Associació d’Ocupació i Esplai de Catalunya

Descripció

L’Associació d’Ocupació i Esplai de Catalunya, “La Torxa”, fou creada l’any 1987 amb la finalitat d’atendre a persones discapacitades psíquiques. La Torxa és una entitat associativa, formada pels seus socis. Es regeix pels seus estatuts, per l’Assemblea General de Socis, el Consell Directiu, la Junta de Pares i els responsables executius. La Torxa és una entitat sense afany de lucre i declarada d’Utilitat Pública que està al servei de les persones. Promociona el treball, la integració i el suport a les famílies.

Els objectius principals de La Torxa són els següents:

• Fomentar el desenvolupament socio-laboral de les persones d’ambdós sexes amb disminució psíquica i/o mental.

• Creació de Centres Especials de Treball i centres Ocupacionals com a eines pel desenvolupament global i la integració social i laboral dels minusvàlids.

• Fomentar i desenvolupar l’educació, l’ensenyament i la formació laboral, en tots els camps, de persones afectades per una disminució.

• Desenvolupar l’esplai i l’educació física en tots els seus àmbits.

• Promoure i desenvolupar principis, coneixements i activitats relacionades amb l’oci i el temps lluire organitzat per a una major integració social de les persones amb qualsevol tipus de disminució, així com la promoció d’activitats i tècniques de recuperació en psicomotricitat, fisioteràpia i tècniques innovadores.

Àrea d’Atenció a la Persona

• Llar-residència: la Torxa disposa d’una residència a la ciutat de Lleida, per tots aquells joves que per diferents motius no poden viure a casa seva.

• Servei Psicològic: l’Associació ofereix un Servei Psicològic per tots els usuaris i les seves famílies, prèvia petició de visita.

• Servei psiquiàtric: el centre disposa dels serveis d’un metge psiquiatra per atendre els usuaris que ho necessitin, així com per consultes o assessorament a les famílies, sempre amb cita prèvia.

• Servei de Transport

• Servei de menjador

Àrea de treball

• Servei de Teràpia Ocupacional: per aquelles persones que no poden incorporar-se al món laboral ordinari ni a un centre especial de Treball.

• Servei Ocupacional d’Inserció: aquest servei ofereix aprenentatges per les persones amb disminució que en un futur obtindran un lloc de treball.

• Centre Especial de Treball: ofereix llocs de treball a persones amb disminució.