Llar Santa Anna

25333 Castell del Remei
973580167
[email protected]

Llar Santa Anna (HH. Franciscanos de Cruz Blanca)

Descripció

La Llar Sta. Anna, és un centre depenent de la Congregació Religiosa Germans Franciscans de Creu Blanca. Va començar la seva activitat durant l’any 1978. La congregació està dedicada a l’atenció i millora de la qualitat de vida a les persones amb més necessitats. Així té distribuïts per tot Espanya, Amèrica Llatina i nord d’Àfrica diferents serveis. El centre Llar Santa Anna és un servei d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat psíquica amb necessitat de suports generalitzats o extens i que precisen d’un servei substitutori de la llar.

Àrea d’Atenció a la Persona

La capacitat registral del centre és de 45 places, distribuïdes amb el dos serveis que disposa la llar:

• Servei Llar-Residència: 11 places
• Servei residència: 34 places.

La Llar Santa Anna té per objectiu general l’assistència integral de les persones ateses, atenent-les d’una forma individualitzada. Per l’assoliment d’aquest objectiu, el centre compta dels següents serveis:

– Allotjament i manutenció
– Acolliment i convivència
– Atenció personal en les activitats de la vida diària.
– Hàbits d’autonomia personal
– Higiene personal
– Bugaderia i repàs de la roba
– Manteniment de les funcions físiques i cognitives
– Relacions interpersonals i integració social
– Suport social
– Atenció a la família de l’usuari i el seu entorn.
– Assistència mèdica i psiquiàtrica
– Descans i lleure.
– Servei de transport.
– Tramitació d’ajudes tècniques.
– Acompanyament i gestions documentació personal.