Centre Assistencial Sant Joan de Déu d’Almacelles

Ctra. Nacional 240; Km 111
25100 Almacelles
973740010
[email protected]
www.sjd-lleida.org

Associació Discapacitats d'Aran

Descripció

El Centre Assistencial Sant Joan de Déu es defineix com un recurs institucional que pertany i es regeix pels principis de l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu. Inicià la seva activitat en 1965 amb l’objectiu de subministrar ocupació, allotjament i atenció a un grup de persones amb discapacitat intel·lectual i desfavorides socialment. Des d’aleshores, la necessitat de nous equipaments adaptats a una creixent demanda social, juntament amb la diversificació de la tipologia de persones amb discapacitat han estat els motius principals de desenvolupament i ampliació de nous dispositius d’atenció assistencial i ocupacional. Així, en els darrers quinze anys el Centre inicia el repte d’ampliar i adequar les antigues estructures a les demandes específiques en el camp de la discapacitat intel·lectual, discapacitat associada a trastorn psiquiàtric i en l’àrea de la salut mental.

Àrea d’Atenció a la Persona

Serveis residencials amb suport intermitent o limitat:

Llar-residència.
Disposem de dos tipus de recursos residencials:
– Una en les instal·lacions del Centre, que en l’actualitat atén a 74 persones
– Dues més en entorn comunitari, a la localitat d’Almacelles, que en l’actualitat atenen a 22 persones.
Les Llars- residències tenen l’objectiu d’afavorir un entorn amb un sentit de familiaritat i satisfacció. Acompanyar a les persones, des d’una vessant integral, per tal de garantir una bona qualitat de vida. Potenciar la inclusió social, normalitzant tots els aspectes de la seva vida (relacions socials, ocupació, oci, lleure…)

PSALL: Programa de Suport a la Autonomia en la pròpia Llar
En l’actualitat atén a 4 persones

Serveis residencials de persones amb Trastorn de la Conducta, amb necessitat de suport extens:

En l’actualitat s’atén a 45 persones. La seva finalitat principal es la de substituir la llar familiar, fomentant el màxim desenvolupament de la persona. A través de programes individualitzats, adaptant activitats i suports , es promou la competència adaptativa en les activitats bàsiques de la vida diària així com la inclusió social.

Serveis residencials d’Envelliment i Plurideficiències, amb necessitats de suport extens i/o generalitzat::

En l’actualitat s’atén a 64 persones. La seva finalitat principal és la de substituir o complementar la llar familiar, afavorint el manteniment de les habilitats i competències bio-psico-funcionals i relacionals..

Serveis de dia, adreçats a persones amb discapacitat intel·lectual:

Servei de Teràpia Ocupacional: Espai que facilita activitats ocupacionals per tal de fomentar la regularització d’hàbits personals i socials, i promoció de la competència adaptativa en les activitats bàsiques de la vida diària. En l’actualitat atén a 74 persones.
Servei de Teràpia Ocupacional amb Auxiliar: Espai de dia que atén a persones amb necessitat de suport extens i/o generalitzat. En l’actualitat atén a 3 persones.
Servei d’Orientació a la Inserció: Espai amb l’objectiu de mantenir i /o Adquirir habilitats laborals i coneixements professionals que facilitant la transició a un Centre especial de treball i/o una empresa ordinària. En l’actualitat s’atén a 19 persones.

Servei hospitalari, adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual:

Unitat Hospitalització per a persones amb Discapacitat Intel·lectual (UHEDI): L’objectiu del servei és la remissió i compensació simptomàtica, proporcionant una atenció interdisciplinària amb tractament psiquiàtric i psicològic, amb teràpies de reeducació i rehabilitació adequades, per tal de garantir un estat òptim de salut, qualitat de vida i potenciació al màxim de les pròpies vàlues. En l’actualitat s’atén a 12 persones.

Àrea de salut mental:

Unitat de subaguts ‘Sant Ricard Pampuri’: 20 places.
Unitat d’Alta Dependència Psiquiàtrica ‘Sant Joan Gran’: 40 places.
Unitat d’Atenció Psiquiàtrica Especialitzada: 10 places.
Serveis de dia, adreçats a persones amb trastorn mental:Servei prelaboral: 20 places
Llar-Residència per a persones amb trastorn mental: 15 places.